конечно отворање и затворање на време

lthough директни трошоци за период е намален за повеќе од 23 проценти, на PHP2.3 милијарди долари приходи, се намали од 18 проценти, на PHP7.3 милијарди долари од PHP8.9 милијарди една година порано.aming на приходи за три месеци што завршува на 30 јуни беше PHP6.37 милијарди долари, надолу од PHP8.01 милијарди една година пред.arnings пред камати, оданочување, амортизација и амортизација (EBITDA) достигна PHP4.7 милијарди долари за првите шест месеци на 2014 година, 4.0 проценти повисоки во споредба со PHP4.5 милијарди евра, објавија во истиот период минатата година. конечно отворање и затворање на време.