Sac на рулет 60 литри

Холандската Коцкање Орган е Главен Извршен директор, Marja Appelman, е поставен да ја напушти организацијата по пет години на служба во улогата sac на рулет 60 литри. Appelman е поставен да ги преземе пост на Извршниот Директор на Пазарот на Домување Дирекција на Министерството за Внатрешни работи и Царство Односи, од 1 август.Нејзиниот термин во Пазарот на Домување Дирекцијата значи дека Marja Appelman ќе се повлече како Председавач на GREF (Игри Регулатори на Европскиот Форум).Нејзината улога ќе биде исполнет од страна на заменик-претседавач Клер Pinson на францускиот регулатор ARJEL, до 2019 годишен состанок кога нејзиниот мандат завршува.Изјава од Холандија Коцкање Орган се заблагодари на Appelman за неа услуга, велејќи: "Под нејзино управување, надзор на коцкање пазарот има да станат повеќе проактивни, повеќе ризик врз основа, и се повеќе фокусирани на меѓународната соработка." sac на рулет 70 см.